Från Stockholm via Essingeleden
Från Segeltorp och Stuvsta (Häradsvägen)
Från Vårby (E4 söderifrån)
Från Huddingevägen norr- och söderifrån