Hej!

Det är jag som är Rune .

Rune när       
			han tar bilder av sig själv
Foto taget 2000-10-19

Jag är:

Trots mitt - på bilden - något debila utseende, anser jag mig vara en normalbegåvad individ med ett väl utvecklat minne för triviala detaljer och en extrem förmåga att genom noggrann texttolkning fullständigt missförstå det skrivna eller talade ordet. Att jag också är kapabel till oerhört långa meningar torde väl framgå.

Jag tror mig vara musikalisk, och dessutom försedd med en röst som lämpar sig för att demonstrera denna åsikt för andra människor. Tyvärr är den av naturen ganska djup, vilket inte lämpar sig så bra för den typ av musik jag utövar. Rockmusik är oftast tänkt för hjältetenorer, har jag märkt. (Nej, Leonard Cohen kan inte klassas som rock!). Nåja, det får jag kompensera med riktigt små kalsonger...

Envis.

Jag gör:

Mitt dagliga värv bedrivs som datakonsult. Det är visserligen en titel som inte alltid har den bästa klangen i gemene mans öron, men jag kan inte kalla det för något annat. (IT-strategisk realiseringsexekutor?)

Sedan september 1999 jobbar jag i ett litet företag som heter Edge Consulting AB, tillsammans med några kompisar. Vi försöker hjälpa våra kunder att utveckla och effektivisera sina affärsprocesser genom en väl avvägd mix av nya system, förbättrade system och nedlagda system. I detta är min roll att vara ett slags teknisk hydra, så att jag för varje föråldrad kompetens ser till att skaffa två nya. Detta innebär konkret att jag nog fortfarande skulle kunna hacka ihop en snutt i dBase II, eller Turbo Pascal, men att jag nog föredrar att göra det med SQL Server, ASP, Internet Explorer, Visual Basic, C++, XML, XSL, MTS, COM+ och en rad andra, ofta Microsoft-relaterade, treställiga läten. Oftast pysslar jag med databaseri eller att lösa problem där andra gett upp (se ovan under "Envis").

Den som förleds tro att detta är mina huvudsysslor glömmer att jag är tvåbarnsfar, sambo och nybliven villaägare. Alltså byter jag blöjor, lagar mat, städar, trampar på Lego, sparkar på Lego, plockar Lego, gräver, skruvar, sågar osv. (särskilt gräsmattan får vi nog så vidare; den är fläckig) långt mer än det som förväntas skänka mig en inkomst. Dessutom med betydligt större glädje, kan jag tillägga. En mindre intressant - men ack så tidskrävande - syssla är att söva unge herr Erik. Är det inte konstig att det ju bara tar ett ögonblick för mig att somna, men dryga timmen för honom. Talrika är de kvällar när jag vacklat från hans säng till min och Mumins, av Jon Blund tvingad att överge alla tankar på produktiv tid "när barnen somnat".

Någonstans ibland allt detta stökande försöker jag också skapa plats för musicerande. Det kan ibland ta sig uttryck som att Erik får höra "Fritjof och Carmencita" som gonattsång.

Jag tror:

På människans ansvar för sitt eget handlande.

Charles Darwin.

Att civilisation innebär att skydda de svaga i samhället från att bli överkörda av de starka.

Den korrekta versionen av Murphys Lag: "Om det finns en möjlighet att göra något på ett felaktigt sätt kommer någon förr eller senare att göra detta". Det är den som säger att det är en dålig idé att ha en knapp som heter "Tappa vingarna" i ett flygplan. Detta ska inte förväxlas med lagen om alltings jävlighet eller lagen om tingens inneboende ondska.

Att mänskligheten en dag kommer att bemästra de mystiska krafter som finns i frigolit. Varje människa som försökt befria sig från smulor av emballage vet att dessa trotsar gravitationen på ett orimligt sätt.

Att vi också kommer att lära oss behärska de lokala gravitationscentra som finns bakom bords- och stolsben, och som huvudsakligen verkar på monteringsdetaljer vars storlek understiger sagda bens.

Copyright © 2000 Rune Bivrin